Zuigboren

Afhankelijk van de ondergrond en het doel van de boring adviseert Gitech twee boringtechnieken. Zuigboring wordt gebruikt voor diepere, grotere en kwalitatief goede waterbronnen, bijvoorbeeld voor beregening, KWO en blusbronnen.

De boormachine wordt boven het te maken boorgat geplaatst. Tot het bereiken van het grondwater bereikt wordt er droog geboord. Vervolgens wordt een stalen mantelbuis in de grond geplaatst. Naast het boorgat worden spoelbakken geplaatst. De spoelbakken worden gevuld met water uit een brandkraan, sloot of waterwagen. Het water loopt via de overstort naar de stalen mantelbuis in het boorgat. Met behulp van een zuigpomp op de boormachine worden het water en de opgeboorde grond via de boorbuizen opgezogen uit het boorgat.

Vanuit de boorbuizen gaan de opgeboorde grond en het water door de pomp naar de spoelbakken. De grond bezinkt in de spoelbakken en het water loopt via de verbindingsbuis terug in het boorgat. Een boormotor zorgt dat de boorbuizen draaien. Aan de onderkant van de boorbuizen zit de boorkop. Deze boorkop bepaalt de diameter van het boorgat. De boorkop boort de grond onder de boorbuizen los waarna dit met het water wordt opgezogen. De boorbuizen hebben een lengte van 3 meter en zijn met schroefdraadverbindingen aan elkaar bevestigd.

Als het boorgat op de juiste diepte is, kunnen de boorbuizen uit het boorgat verwijdert worden. Om te voorkomen dat de wanden inzakken, wordt het boorgat op voldoende overdruk gehouden met water. Nu kunnen het filter geplaatst en het perforatiegedeelte omstort worden met filtergrind. Eventuele doorboorde klei- en veenlagen worden afgedicht met zwelklei.