Grondboring

Uit kostenbesparing of om verspilling van schoon drinkwater tegen te gaan, kunt u overwegen om een eigen waterbron aan te leggen.

Het grondwater is geschikt voor vele doeleinden, denk aan spoelwater voor het toilet, water voor de beregeningsinstallatie of aan het afspuiten van bestrating en stallen. Door de aanleg van een eigen waterbron heeft u altijd water en verlaagt u bovendien uw waterkosten. Interessant voor de grootverbruiker, maar ook voor particulieren. Naast het grondwaterpeil, geeft onze database informatie over het ijzergehalte en in de grondwater aanwezige stoffen. Om de gewenste waterkwaliteit te garanderen, levert Gitech waterzuiveringssystemen.

Waterbronnen kunnen we toepassen voor proceswater, beregening van tuin, sportvelden en gewassen, autowasstraten, zwembaden, brandpreventie, enz.

Een waterbron is interessant voor:

  • Recreatiebedrijven
  • Evenementen
  • Tuinders
  • Agrarische bedrijven
  • Sportvelden
  • IndustriĆ«le bedrijven
  • Particulieren

Waterpomp