Waterbron

Gitech realiseert grondboringen voor diverse toepassingen als waterbronnen, aardwarmtesystemen, brandputten en sprinklerinstallaties.

Kwaliteit bij de aanleg van een waterbron, brandput of aardwarmtesysteem is essentieel. Inleveren op kwaliteit kan resulteren in lekkage, het dichtslibben van de bron of een dalende water en energieopbrengst. Om dit te voorkomen werkt Gitech met ervaren en gecertificeerde boormeesters en professionele grondboormachines.

Waterbron aanleggen

De Nederlandse bodemopbouw kan grillig zijn door erosie uit het verleden. Elke grondlaag heeft zijn eigen eigenschappen. Uit ervaring weten we welke grondlaag het meest waterdoorlatend is. Voor we een definitieve boring uitvoeren, maken we meestal een proefboring. Alle gegevens die we tijdens de boringen verkrijgen, slaan we op in onze eigen database. Hierin staat een ruime hoeveelheid data van de Nederlandse bodem en waterkwaliteit. Daarnaast raadplegen we een landelijke database TNO/DINOLoket.

Welke boortechniek we toepassen, hangt af van de ondergrond en van het doel van de boring. Gitech hanteert de boortechnieken zuigboring en spoelboring.