Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. U kunt geen rechten ontlenen aan de digitale versies van de algemene voorwaarden. De voorwaarden die voor een project van toepassing zijn, krijgt u bij iedere offerte meegeleverd op papier. De online-versie is ter kennisgeving.

Download hier onze Algemene Voorwaarden (PDF).