Open bronsystemen

Het open bronsysteem kenmerkt zich door het verpompen van grondwater waar energie aan onttrokken wordt.

Recirculatie systemen

Het open bronsysteem kenmerkt zich door het verpompen van grondwater waar energie aan onttrokken wordt. Uit de ene bron wordt grondwater opgepompt, dat een vaste temperatuur heeft van 11° à 12° Celsius. Dit water wordt vervolgens door een warmtewisselaar geleid waar het bij warmtelevering energie afgeeft aan de warmtepomp. Daarna wordt het weer teruggeleid naar de andere bron. Bij het koelen wordt buiten de warmtepomp om, direct koude aan de installatie afgegeven. Door de vaste watertemperatuur ligt het rendement hoger en kan het grote (koel)vermogens aan. Het open bronsysteem tot 10 kuub per uur kan vergunningsvrij zijn.

Toepassingen

Een open bronsysteem is toepasbaar bij woningen, bedrijfspanden, kantoorgebouwen, showrooms, schoolgebouwen, enz. Vooral bij gebouwen waar grotere vermogens en meer draaiuren van toepassing zijn, is een open bronsysteem aan te bevelen.

Kwaliteit

Een open bronsysteem kenmerkt zich door het hoge rendement. Een open bronsysteem werkt met een constante temperatuur van 11° à 12° Celsius. Bovendien is een open bronsysteem vrijwel ongevoelig voor veel draaiuren en put niet uit.

Op basis van uw plannen en wensen kan Gitech u hierin uitgebreid adviseren.