Gesloten bronsystemen

Het gesloten bronsysteem kenmerkt zich door de circulatie van een water- of glycolmengsel door gesloten leidingen in de bodem.

Verticale bodemwarmtewisselaar

Als bron voor uw warmtepomp kunt u kiezen voor een gesloten bronsysteem (ook wel VBWW genoemd). Dit systeem heeft meerdere voordelen: de bron is overal toepasbaar, duurzaam in gebruik, vergt weinig onderhoud en is meestal vergunningsvrij (meldingsplicht).

Het gesloten bronsysteem is gebaseerd op de circulatie van een water/glycolmengsel door gesloten leidingen in de bodem. Bij het verwarmen neemt het systeem energie op en bij het koelen geeft het juist energie af. Bijkomend voordeel is het regenereren van de bodem; in de zomer wordt de aarde rondom het bronsysteem weer opgewarmd en dat wordt in de winter weer gebruikt om te verwarmen. En de afgegeven kou in de winter wordt in de zomer weer gebruikt om te koelen.

Toepassingen

Een gesloten bronsysteem is toepasbaar bij woningen, bedrijfspanden, kantoorgebouwen, showrooms, schoolgebouwen, enz.

Kwaliteit

Een gesloten bronsysteem werkt met een temperatuur – afhankelijk van het seizoen – van ongeveer 5° Celsius. Het gesloten bronsysteem kenmerkt zich door nauwkeurigheid in de ontwerpfase. Een te klein systeem zal niet functioneren, terwijl een te groot systeem onnodig duur zal zijn. Om het juiste vermogen en het aantal draaiuren te garanderen, wordt het systeem berekend met speciale software. We houden hierbij rekening met de bodemstructuur, het benodigde vermogen, de draaiuren en eventueel de piekbelasting. Tijdens de uitvoerende boorwerkzaamheden, controleren we ook of de werkelijke bodemsamenstelling overeenkomt met de verwachting. Indien nodig kan besloten worden meer of diepere boringen te maken.

Op basis van uw plannen en wensen kan Gitech u hierin uitgebreid adviseren.